Các Học viên hoàn thành Lớp học của Trigger Point vào đây để xem danh sách và Download Chứng chỉHình ảnh lớp học tại đây.

Level 1 Multi-Tool Mobility: Advanced Self-Myofascial Release tecniques 29.08.2020

[Level 1] Multi-Tool Mobility: Advanced Self-Myofascial Release tecniques

STT TÊN City/ Location Level 1
1 TRẦN KIM TIẾN HCM Download
2 NGUYỄN TIẾN SƠN HCM Download
3 HUỲNH XUÂN ĐẠT HCM Download
4 PHẠM LÊ QUỐC THANH HCM Download
5 ĐINH NGỌC LONG HCM Download
6 TRẦN BÌNH PHƯỚC HCM Download
7 LÊ THỊ THU NGUYỆT HCM Download
8 TRẦN VĂN DŨNG HCM Download
9 NGUYỄN T.NGỌC TƯƠI HCM Download
10 NGUYỄN TẤN TÀI HCM Download
11 NGUYỄN TRỌNG NHÂN HCM Download
Level 1 Multi-Tool Mobility: Advanced Self-Myofascial Release tecniques 27.06.2020

[Level 1] Multi-Tool Mobility: Advanced Self-Myofascial Release tecniques

  TRIGGER POINT LEVEL 1    
STT Tên City/ Location Level 1
1 Lê Đăng Khoa HCM Download
2 Huỳnh Kim Long HCM Download
3 Nguyễn Thanh Phi  HCM Download
4 Quản Đại Lý  HCM Download
5 Nguyễn Thị Mỹ Hội HCM Download
6 Đỗ Thị Thảo HCM Download
7 Võ Quốc Khánh  HCM Download
8 Nguyễn Tấn Trí  HCM Download
9 Nguyễn Thị Nguyệt Xuân  HCM Download
10 Nguyễn Trung Hiếu  HCM Download
11 Nguyễn Hải Đức  HCM Download
12 Lê Trọng Nghĩa  HCM Download
13 Trần Nguyễn Trung Thành  HCM Download
14 Trần Ngọc Thạch  HCM Download
15 Thái Hoàng Anh Tú  HCM Download
16 Nguyễn Đức Hậu HCM Download
17 Nguyễn Thị Thu Huyền HCM Download
18 Nguyễn Thanh Nghĩa  HCM Download
19 Nguyễn Văn Hoà  HCM Download
Level 1 Multi-Tool Mobility: Advanced Self-Myofascial Release tecniques 30.05.2020

[Level 1] Multi-Tool Mobility: Advanced Self-Myofascial Release tecniques

  TRIGGER POINT LEVEL 1      
         
Number Tên City/ Location Level 1  
1 Nguyễn Thị Thu Thủy HCM Download  
2 Lê Ngọc Duy Anh HCM Download  
3 Nguyễn Diệp Minh Quân  HCM Download  
4 Nguyễn Thị Như Hằng HCM Download  
5 Vũ Hoàng Thi HCM Download  
6 Phạm Thanh Hiếu HCM Download  
7 Thai Hoàng Minh HCM Download  
8 Hồ Tấn Phúc HCM Download  
9 Trần Hồng Quân HCM Download  
10 Lê Huy Giang HCM Download  
11 Trương Công Hậu HCM Download  
12 Nguyễn Văn Hải HCM Download  
13 Huỳnh Thị Thu Thuỷ HCM Download  
14 Nguyễn Thanh Tú HCM Download  
TRIGGER POINT SUMMIT & SKLZ DAY 2019

Để xem hình ảnh đầy đủ của khóa học vui lòng :

TRIGGER POINT SUMMIT & SKLZ DAY 2019

TRIGGER POINT
LEVEL 1 – LEVEL 3
   
Number Name City/ Location Level 1 Level 3
1 Ben P Dell HCM    
2 Dương Hải Đăng HCM    
3 Huỳnh Ngọc Minh HCM    
4 Nguyễn Anh Đức HCM    
5 Lưu Hải Nam HCM    
6 Nguyễn Mạnh Kiên HCM    
7 Nguyễn Thanh Hùng HCM    
8 Nguyễn Xuân Thảo HCM    
9 Phan Bảo Long HCM    
10 Phạm Văn Minh HCM    
11 Phạm Trường Sơn HCM    
12 Nguyễn Thị Trang HCM    
13 Nguyễn Thị Diệu Hạnh (Jane) HCM    
14 Nguyễn Ngọc Ngân ( Justin) HCM    
         
SKLZ DAY    
Number Name City/ Location    
1 Phan Bảo Long HCM    
2 Phạm Trường Sơn HCM    
3 Nguyễn Thị Diệu Hạnh (Jane) HCM    
4 Nguyễn Ngọc Ngân ( Justin) HCM    
Trigger Point Therapy - Trị liệu tại điểm kích hoạt tại Elite Fitness 12.2019

Để xem hình ảnh đầy đủ của khóa học vui lòng :

Trigger Point Therapy – Trị liệu tại điểm kích hoạt tại Elite Fitness Tháng 12.2019

Ha Noi, Dec 2-3, 2019
Number Name City / Location Certificate LV 2 Certificate LV 3
1 LOI CAO THI HANOI Download Download
2 BINH LUU CHI  HANOI Download Download
3 NGAN TRAN TUYET HANOI Download Download
4 PHUONG NGUYEN DANG HANOI Download Download
5 LONG PHAN HAI HANOI Download Download
6 ANH TONG TUAN  HANOI Download Download
7 HIEU NGUYEN DUC HANOI Download Download
8 TUAN MANH VU  HANOI Download Download
Ho Chi Minh, Dec 5-6, 2019
Number Name City / Location Certificate LV 2 Certificate LV 3
1 HUNG LE MINH KHANH HCM  Download Download
2 PHUONG NGUYEN VAN  HCM  Download Download
3 NHAN NGUYEN THANH HCM  Download Download
4 DUNG PHAN SI CHI  HCM  Download Download
5 LAN LE NHAT  HCM  Download Download
6 TAN BUI DUC  HCM  Download Download
Trigger Point Therapy - Trị liệu tại điểm kích hoạt tại Elite Fitness 09.2019

Để xem hình ảnh đầy đủ của khóa học vui lòng :

Trigger Point Therapy – Trị liệu tại điểm kích hoạt tại Elite Fitness 2019

1ST BATCH Thursday, September 5, 2019
Number Name Title Club Date Certificate
1 Nguyễn Hoàng Anh FM BLB 05-Sep Download
2 Trần Văn Quang PT2 BLB 05-Sep Download
3 Vũ Trung Hiếu PT3 BLB 05-Sep Download
4 Ngân Thị Tuyến PT1 BLB 05-Sep Download
5 Khuat Cong Toai FDM  IPH 05-Sep Download
6 Phạm Ngọc Mạnh PT3 IPH 05-Sep Download
7 Đặng Hồng Dương PT3 IPH 05-Sep Download
8 Lê Quang Phú PT2 IPH 05-Sep Download
9 Lê Anh Tuấn PT3 IPH 05-Sep Download
10 Nguyễn Tuấn Vũ PT3 IPH 05-Sep Download
11 Nguyen Thi Nga PT1 IPH 05-Sep Download
12 Phan Hai Long PT3 IPH 05-Sep Download
13 Phạm Thị Dung (Daisy) PT1 IPH 05-Sep Download
14 Nguyễn Anh Ngọc PT1 IPH 05-Sep Download
15 Tạ Ngọc Luân (Max) PT1 IPH 05-Sep Download
16 Hoàng Văn Huy PT1 IPH 05-Sep Download
17 Vũ Minh Trang GXC LTK 05-Sep Download
18 Trần Duy Khánh GXC PNT 05-Sep Download
19 Đỗ Thị Thu Huyền GX Instructor TNV 05-Sep Download
20 Lê Tiến Sơn GXM VBT 05-Sep Download
21 Nguyễn Thị Trà My GX Instructor VBT 05-Sep Download
22 Hoàng Thu Trang ( Angelina ) GX Instructor VBT 05-Sep Download
23 Nguyễn Hoài Đức  GX Instructor HHG 05-Sep Download
24 Ngô Duy Linh (Jason) GXM   05-Sep Download
25 Đào Xuân Trung (Tyler) GXC   05-Sep Download
26 Phạm Thị Thu Hương (Bella) GXM   05-Sep Download
2ND BATCH Saturday, September 14, 2019
Number Name Title Club Date Certificate
1 Nguyễn Văn Trọng PT1 IPH 14-Sep Download
2 Cao Huyen Trang FM IPH 14-Sep Download
3 Khuất Văn Nghĩa PT2 IPH 14-Sep Download
4 Đinh Phương Thảo PT3 LTK 14-Sep Download
5 Nguyễn Tùng Linh PT3 LTK 14-Sep Download
6 Vu Manh Tuan (Steven) FM LTK 14-Sep Download
7 Nguyễn Hữu Tùng PT2 NCT 14-Sep Download
8 Phan Thuỳ Anh  FM PNT 14-Sep Download
9 Vũ Tiến Toàn PT3 PNT 14-Sep Download
10 Trần Quang Phúc PT2 PNT 14-Sep Download
11 Phạm Việt Hoàng Gia PT2 PNT 14-Sep Download
12 ĐINH XUÂN SƠN PT2 PNT 14-Sep Download
13 Nguyễn Công Đạt PT3 PNT 14-Sep Download
14 Nguyễn Hoàng Thái PT2 PNT 14-Sep Download
15 Phương Trang PT3 PNT 14-Sep Download
16 Trương Vũ Thuỳ An PT3 PNT 14-Sep Download
17 Nguyễn Phú Cường  PT1 PNT 14-Sep Download
18 Vũ Chính Hữu FM TNV 14-Sep Download
19 Phạm Tài Nhân PT1 VBT 14-Sep Download
20 Trần Tuyết Ngân AFDM VBT 14-Sep Download
21 Vũ Đăng Duy FM VBT 14-Sep Download
22 Lưu Chí Bình PT2 VBT 14-Sep Download
23 chu văn Trung PT2 VBT 14-Sep Download
24 Nguyễn Tiến Võ PT1 VBT 14-Sep Download
25 Le Thanh Tung FM VTL 14-Sep Download
26 Ngô Văn Miên PT2 HHG 14-Sep Download
27 Nguyễn Trần Tường PT1 HHG 14-Sep Download
Thursday, September 19, 2019
Number Name Title Club Date Certificate
1 Lê Hồng Trung PT2 HDK Sep-19 Download
2 Lê Nhật Lan PT3 HDK Sep-19 Download
3 Lâm Khánh Hào PT1 HDK Sep-19 Download
4 Lê Thanh Kiều Vân PT1 HDK Sep-19 Download
5 Nguyễn Thành Nhân PT3 HDK Sep-19 Download
6 Bùi Đức Tân FM HDK Sep-19 Download
7 Nguyễn Anh Tuấn FM HTD Sep-19 Download
8 Cao Anh Học (Kao) PT1 HTD Sep-19 Download
9 Thái Văn Toàn PT3 HTD Sep-19 Download
10 Bui Tan Tai PT3 HTD Sep-19 Download
11 Lê Minh Khánh Hùng (Edwin) GXC HDK Sep-19 Download
Tuesday, September 24, 2019
Number Name Title Club Date Certificate
1 Phạm Viết Mạnh PT1 QHL 24-Sep Download
2 Lục Thị Ninh PT1 QHL 24-Sep Download
3 Lương Trung Sơn PT1 QHL 24-Sep Download
4 Đỗ Văn Trường PT3 QHL 24-Sep Download
5 Đỗ Tiến Được PT1 QHL 24-Sep Download
6 Nguyễn Huy Hoàng PT1 QHL 24-Sep Download
7 Phạm Đình Quý PT1 QHL 24-Sep Download
8 Trần Hải Linh PT1 QHL 24-Sep Download
9 Phan Đình Thắng PT3 QHL 24-Sep Download
10 Hoàng Quyết Thắng PT1 QHL 24-Sep Download

 

Chứng chỉ Lớp học Hướng Dẫn Phục Hồi Các Nhóm Cơ Sau Vận Động Level 1 Năm 2018

Để xem hình ảnh đầy đủ của khóa học vui lòng :

Chứng chỉ lớp Hướng dẫn Phục hồi các nhóm cơ sau vận động Level 1 năm 2018

Number First Name Last Name City / Location Certificate
1 NGUYEN TRUONG GIANG HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
2 LE THI MY LOAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
3 NGUYEN TAN TAI HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
4 NGUYEN HOANG TRUNG HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
5 NGUYEN THANH HUY HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
6 TRAN CAO CAM TIEN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
7 NGUYEN VAN QUANG HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
8 NGUYEN VAN DOAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
9 NGUYEN XUAN THAO HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
10 NGUYEN TRI THIEN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
11 NGUYEN TAN PHUOC HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
12 TA CHI TAM HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
13 DANG THUAN THAI HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
14 TRUONG MINH CANH HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
15 HUYNH HUU HIEP HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
16 TRAN CONG MINH HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
17 DUONG HOANG TAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
18 PHAM THI THU HIEN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
19 LE DUY KHANH HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
20 PHAM MINH HIEU HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
21 TRUONG NGUYEN TRUONG GIANG HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
22 TRAN THUY TIEN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
23 HOANG NHAT TAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
24 NGUYEN PHI YEN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
25 NGUYEN VAN HIEU HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
26 NGUYEN QUANG TOAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
27 NGUYEN VAN LUAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
28 TRUONG PHU QUY HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
29 VU LE THUC HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
30 NGUYEN THI KIM ANH HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
31 DO HUU TOAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
32 HOANG NAM HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
33 NGUYEN ANH DUC HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
34 NGUYEN MINH THANG HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
35 HOANG VAN CUONG HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
36 BUI VAN NHAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
37 NGUYEN HONG THANG HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
38 PHAN DIEM SUONG HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
39 NGUYEN THI DIEU HANH HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
40 LE DUY QUANG HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
41 NGUYEN THI LY HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
42 NGUYEN NGOC NGAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
43 NGUYEN DINH HOAN VU HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
44 NGUYEN QUOC NHAT HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
45 PHAM VAN HOANG HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
46 NINH HAI PHUOC HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
47 NGUYEN THI KIM HANH HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
48 PHAM TRUONG SON HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
49 PHAM THANH DAT HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
50 PHAN BAO LONG HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
51 LAM THUY MI HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
52 HOANG DINH ANH TUAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download
53 HUYNH NGOC MINH HO CHI MINH CITY, VIETNAM Download