Gậy Massage Cơ TriggerPoint AcuCurve

700,000

Sử dụng Gậy Massage TriggerPoint AcuCurve để làm giảm các nút đau thắt và đau cơ, đặc biệt ở những vùng khó tiếp cận của cổ, lưng và vai.