Banh Massage Đôi TriggerPoint MB2 Roller

690,000

  • Kích thích lưu thông máu.
  • Giảm đau cơ.
  • Cải thiện tính đàn hồi và khả năng vận động.
  • Đặc biệt hiệu quả.